.


Forlaget Libris

Jeg har udgivet en række titler i hæfteformat på Forlaget Libris.
Hæfteformatet er i virkeligheden meget kompakte bøger, da det rummer mindst lige så meget materiale som de fleste IT-bøger. Samtidig udmærker hæfterne sig ved, at de ikke fylder meget i reolen, og at de - modsat de fleste bøger - kan ligge opslåede ved siden af pc'en.
 
Til mange af hæfterne er der oprettet websider, hvor du kan downloade de øvelsesfiler, der blev anvendt i hæftet samt finde nyttige links. Klik på det relevante link i menuen til venstre for at gå til det ønskede hæftes webside.

Har du ideer til nye hæfter eller forslag til emner, du gerne vil have taget op i eventuelle nye udgaver af de eksisterende hæfter, så send mig en mail. Også forslag til hæfter om helt nye emner modtages med glæde.