.

Lyd og billeder i Windows Vista

PSP7
AUGUST NYHED
På denne side kan du downloade de øvelsesfiler, der anvendes i hæftet 'Lyd og billeder i Windows Vista'. Filerne er pakket i et zip-arkiv. Bemærk, at hæftet er beregnet for brugere af Vista Premium Home og Vista Ultimate. Har du Vista Basic er der en lang række af funktionerne, som beskrives i hæftet, som du ikke har til rådighed.
Bemærk, at hæftet er beregnet for brugere af Vista Premium Home og Vista Ultimate. Har du Vista Basic er der en lang række af funktionerne, som beskrives i hæftet, som du ikke har til rådighed.


Hæftet sælger godt og er på vej i 2. oplag.

Øvelsesfiler:
Vista_filer

Filerne er ikke nødvendige for at kunne benytte hæftet. De er udelukkende tænkt som et supplement i forbindelse med blandt andet Windows Billedgalleri, hvis du ikke selv har egnede billeder på din pc.

Links
Microsoft.dk
Microsoft.com

Ophavsret
Ophavsretten til alle billeder samt tekst tilhører Palle Bruselius, bortset fra de nedenfor nævnte. Copyright 2006 og 2007 by Palle Bruselius.
Billederne må anvendes til private formål såvel som undervisning, hvor hæftet benyttes som undervisningsmateriale. Billederne må dog ikke anvendes på private websites. Billederne skal, såfremt de anvendes på undervisnings-stedets website, uanset om de vises direkte eller blot kan hentes/vises ved at følge et link, være krediteret Palle Bruselius og med tydelig angivelse af, at de ikke må anvendes i andre sammen-hænge, kommercielle eller ej. Billederne skal være forbeholdt kursisterne. Der må således ikke være offentlig adgang til billederne
Billederne må ikke gøres til genstand for kommerciel anvendelse eller videresalg uden forudgående skriftlig aftale med Palle Bruselius.
Ønskes et eller flere billeder anvendt til kommercielle formål, bedes man venligst kontakte Palle Bruselius