.

Paint Shop Pro 8

PSP8
På denne side kan du downloade de øvelsesfiler, der anvendes i bestseller-hæftet 'Paint Shop Pro 8'. Filerne er pakket i zip-arkiver og er organiseret efter kapitel. For at pakke filerne ud, skal du anvende WinZip eller lignende programmer. Du kan ligeledes downloade ekstra kapitler i pdf-format.
Ønsker du ikke at downloade filerne, kan du i stedet bestille dem på cd-rom ved at sende en e-mail til mig. Cd'en koster kr. 50,-. Betaling skal ske enten kontant eller ved overførsel til bankkonto.Der sendes ikke pr. efterkrav.
Den trykte udgave er udgået fra forlaget.

E-bog
Bogen kan nu fås som e-bog ved direkte køb fra Forlaget Libris. E-bøger findes i to udgaver. Den ene kan du læse på din skærm. Den anden kan du både læse på din skærm og udskrive én gang på din printer.
Pris kr.49,50 (skærm og print) - kr. 24,50 (skærm).

Øvelsesfiler

I gang med PSP8

Billedbehandling

Filtre

Scanner og digitalkamera

Webgrafik

AnimationShop 3

Ekstra tekstmateriale


Ophavsret

Ophavsretten til alle billeder samt tekst tilhører Palle Bruselius, bortset fra de nedenfor nævnte. Copyright 2001, 2002, 2003 by Palle Bruselius.
Billederne må anvendes til private formål såvel som undervisning, hvor hæftet benyttes som undervisningsmateriale. Billederne må dog ikke anvendes på private websites. Billederne skal, såfremt de anvendes på undervisnings-stedets website, uanset om de vises direkte eller blot kan hentes/vises ved at følge et link, være krediteret Palle Bruselius og med tydelig angivelse af, at de ikke må anvendes i andre sammen-hænge, kommercielle eller ej. Billederne skal være forbeholdt kursisterne. Der må således ikke være offentlig adgang til billederne
Billederne må ikke gøres til genstand for kommerciel anvendelse eller videresalg uden forudgående skriftlig aftale med Palle Bruselius.
Ønskes et eller flere billeder anvendt til kommercielle formål, bedes man venligst kontakte Palle Bruselius.

Billederne: frame01.gif > frame012.gif må ikke gøres til genstand for kommerciel anvendelse eller videresalg eller lægges ud på hjemmesider, hvortil der er almindelig adgang.